Bod č.133.:

PROP/39 - Majetkoprávní vypořádání pozemků pod rozestavěnou stavbou v k.ú. Plzeň 4

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dopis JUDr. Vovsíka + žaloba)
Příloha č.2 (Stanoviska ORP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P4)
Příloha č.4 (Historie projednávání) (*)
Příloha č.5 (Přijatá usnesení)
Příloha č.6 (Zápis KNM RMP)
Příloha č.7 (Zápis z Právní komise)
Příloha č.8 (Popis lokality)
Příloha č.9 (Fotodokumentace)
Příloha č.10 (Mapy - územní plán)
Příloha č.11 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.12 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.13 (Mapy - majetek města)
Příloha č.14 (Usnesení RMP č. 664/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:402 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX