Bod č.41.:

OSI+PRÁV/4 - Smlouva o právu stavby - výstavba a užívání stav. objektů věž S a věž J ve prospěch VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, o.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh smlouvy o právu stavby )
Příloha č.2 (žádost FC Viktoria Plzeň, a.s. ze dne 3. 12. 2013)
Příloha č.3 (zpětvzetí žádosti FCV, a.s. a žádost VITKORIA PLZEŇ – fotbal, o.s. ze dne)
Příloha č.5 (znalecký posudek č. 1494/19/2014 ze dne 7. 3. 2014)
Příloha č.6 (zápis z jednání ze dne 7. 5. 2014 včetně prezenční listiny)
Příloha č.7 (souhlas VITKORIA PLZEŇ – fotbal, o.s. a FC Viktoria Plzeň, a.s. se zněním návrhu smlouvy o právu stavby ze dne 11. 5. 2014)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 275 ze dne 17. 3. 2005 )
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 549 ze dne 26. 5. 2005)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 806 ze dne 22. 8. 2013)
Příloha č.11 (usnesení ZMP č. 29 ze dne 30. 1. 2014)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 603 ze dne 29. 5. 2014)
Příloha č.41 (geometrický plán č. 9916-21/2014 ze dne 5. 3)
Příloha č.42 (geometrický plán č. 9916-21/2014 ze dne 5. 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:294 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX