Bod č.30.:

FIN/6 - Změna zakládacích listin společností s ručením omezeným se 100% majetkovým podílem města Plzně v souvislosti s novou právní úpravou

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh nové zakládací listiny BIC Plzeň, s.r.o.)
Příloha č.2 (Návrh nové zakládací listiny Parking Plzeň s.r.o.)
Příloha č.3 (Související usnesení orgánů města)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 639 ze dne 29. 5. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:302 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX