Bod č.23.:

ŘEÚ/2 - Uzavření Finanční smlouvy s Evropskou investiční bankou - úvěrový rámec 650 mil. Kč

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Uzavření Finanční smlouvy s Evropskou investiční bankou - úvěrový rámec 650 mil. Kč)
Důvodová zpráva (Uzavření Finanční smlouvy s Evropskou investiční bankou - úvěrový rámec 650 mil. Kč)
Příloha č.1 (Finanční smlouva - Plzeňská městská infrastruktura III - konečná verze ČJ) (*)
Příloha č.2 (Usn. ZMP č. 291 ze dne 20. 6. 2013 )
Příloha č.3 (Usn. RMP č. 583 ze dne 29. 5. 2014)
Příloha č.4 (Usnesení FV ZMP 8/2014)
Příloha č.5 (Průvodní dopis ke smlouvě o financování - Plzeňská městská infrastruktura III )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:293 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX