Bod č.167.:

OSS/4 - Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.1 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.2 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.3 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.4 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.5 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.6 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.7 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.8 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.9 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.10 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.11 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.12 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.13 (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení KSV RMP č. 8/14 ze dne 19. května 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:435 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX