Bod č.164.:

OSS/1 - Rozpočtové opatření v Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Žádost Městské Charity Plzeň)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Dopis Ing. Radolfa, ředitele Polikliniky Bory s.r.o.)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Oznámení organizace Tyfloservis, o.p.s.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:432 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX