Bod č.169.:

ŘEÚ/4 - Analýza příjmů z loterií roku 2014

(předkladatel:Ing. Kuglerová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Analýza příjmů z loterií roku 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX