Bod č.37.:

KŘTÚ/1 - Výsledky architektonicko-urbanistické soutěže „Plzeň, Americká – Sirková"

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Protokol o průběhu soutěže)
Příloha č.2 (soutěžní návrh – 2. cena – Buryška, Havlová, Jelínek, Králíček, Mikitová – textová část)
Příloha č.3 (soutěžní návrh – 2. cena – Buryška, Havlová, Jelínek, Králíček, Mikitová – grafická část – panel č. 2)
Příloha č.4 (soutěžní návrh – 2. cena – Starčevič – textová část)
Příloha č.5 (soutěžní návrh – 2. cena – Starčevič - grafická část – panel č. 2)
Příloha č.6 (soutěžní návrh – 3. cena – Spěváček, Strejc, Kastl, Janout, Hájek, Lusk – textová část)
Příloha č.7 (soutěžní návrh – 3. cena – Spěváček, Strejc, Kastl, Janout, Hájek, Lusk – grafická část – panel č. 2)
Příloha č.8 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:309 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX