Bod č.38.:

KŘTÚ/2 - Soutěžní podmínky urbanisticko-architektonické soutěže „Plzeň, náměstí Emila Škody“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Soutěžní podmínky „Plzeň, náměstí Emila Škody“)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Předloženo na stůl č.1 (Aktualizace-Soutěžní podmínky "Plzeň, náměstí Emila Škody") (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:310 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX