Bod č.130.:

PROP/36 - Prodej nemovitých věcí na adrese Husova 39 – snížení ceny na 70 %

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Informace o nemovitosti)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.5 (Dopis Dražební společnosti Morava s.r.o.)
Příloha č.6 (KNM RMP )
Příloha č.7 (Fotodokumentace )
Příloha č.8 (Územní plán)
Příloha č.9 (Letecký snímek)
Příloha č.10 (Orientační mapa)
Příloha č.11 (Katastrální mapa)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 629 /14)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:399 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX