Bod č.39.:

KŘTÚ/3 - Zapojení m. Plzně do proj. „Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu s využ. ekosystémově založených přístupů k adaptacím“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:311 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX