Bod č.135.:

KŘTÚ/11 - Dohoda o partnerství k projektu „Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál“ mezi Plzeňským krajem a statut. m. Plzeň

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dohoda o partnerství)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu KŘTÚ-SVS-komunikace)
Příloha č.4 (Přestupní uzel - přehledná situace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:403 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX