Bod č.136.:

KŘTÚ/12 - Odůvodnění veř. zakázky „Rekonstrukce tramvaj. trati a stavební úpravy ulice Terezie Brzkové v Plzni“

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Odůvodnění veřejné zakázky dle zákona o VZ)
Příloha č.2 (Fotodokumentace a popis hlavních úprav)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.4 (Část zápisu VZVZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:404 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX