Bod č.36.:

TN/3 - Svěření kompetence k uzavírání dodatků k vybraným smlouvám o dílo

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko Ministerstva vnitra)
Příloha č.2 (Stanovisko Ministerstva vnitra)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:308 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX