Bod č.180.:

KŘTÚ/13 - Přehled obsazenosti PD Rychtářka za I. čtvrtletí 2014

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka za I. čtvrtletí roku 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX