Bod č.137.:

KŘTÚ/14 - Investice do tratí veřejné dopravy v Plzni v letech 2015 – 2020 s výhledem na další období

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Investice do tratí veřejné dopravy v letech 2015 – 2020 (tabulka))
Příloha č.2 (Investice do tratí veřejné dopravy v letech 2015 – 2020 (mapka))
Příloha č.3 (Investice do tratí veřejné dopravy v letech 2015 – 2020 (popis staveb))
Příloha č.4 (Investice do tratí veřejné dopravy v letech 2015 – 2020 (fotodokumentace))
Příloha č.5 (5. Zápis z jednání Komise RMP pro dopravu)
Příloha č.6 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:405 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX