Bod č.174.:

PROP+FIN/41 - Záměr prodat byty a nebyty v lokalitě Sylván, Plzeň, vč. schválení Zásad prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová, nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Výsledek ankety)
Informativní zpráva č.2 (Korespondence z MMR ČR a SFRB)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX