Bod č.15.:

KŘTÚ/15 - Výstavba nové technické základny pro PMDP, a.s. dle podmínek Smlouvy o poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel a disponibilita

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Popis areálu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:273 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX