Bod č.138.:

KŘTÚ+ŘEÚ/16 - Rozpočtové opatření rozpočtu KŘTÚ – SVS – komunikace

(předkladatel:nám. Šimák, nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Fotodokumentace vysloužilých bojlerů)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX