Bod č.16.:

KŘTÚ/17 - Dopr. základna PMDP - udělení souhlasu představenstvem PMDP s vyhrazeným refinancováním v důsledku uzavření Finanční dokumentace

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (usnesení představenstva PMDP č. 2979/258/14)
Příloha č.2 (Důvodová zpráva k usn. představenstva PMDP č. 2979/258/14)
Příloha č.3 (Stanovisko Grant Thornton Advisory, s.r.o.)
Příloha č.4 (Stanovisko Mgr. P. Kovaříkové – smluvní advokátky )
Předloženo na stůl č.1 (Úplné znění přílohy č. 1 - usnesení představenstva PMDP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:274 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX