Bod č.132.:

PROP/38 - Nakládání s nemovitými věcmi v k.ú. Skvrňany, U Domažlické trati

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (historie projednávání)
Příloha č.2 (žádosti a záznamy z jednání se žadatelem )
Příloha č.3 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.4 (stanovisko RMO Plzeň 3 – usnesení RMO č. 286/13, 234/12, č. 223/11,č.33/14)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1049/10, 1041/11 a ZMP č. 459/10, 485/11)
Příloha č.6 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 628 ze dne 29. 5. 2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:401 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX