Bod č.139.:

KŘTÚ/18 - Schválení Smlouvy o spolupráci mezi ŘSD ČR a Městem Plzeň – realizace společné stavby „I/20 Plzeň, most generála Pattona“

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 345/2008)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 131/2010)
Příloha č.3 (Stanovisko ŘSD ke změně koncepce)
Příloha č.4 (Situace cílového řešení)
Příloha č.5 (Návrh smlouvy o spolupráci mezi ŘSD ČR a městem Plzeň)
Příloha č.6 (Záznam komise RMP pro dopravu dne 31.3.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:406 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX