Bod č.140.:

KŘTÚ/19 - Smlouva o spolupráci se SŽDC na realiz. stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – Přestavba os. nádraží včetně mostů Mikulášská“

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Přehled staveb v Uzlu Plzeň)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 725/2011 včetně situace)
Příloha č.3 (Situace cílového řešení)
Příloha č.4 (Koordinační situace cílového řešení)
Příloha č.5 (Vizualizace cílového řešení)
Příloha č.6 (Návrh rozdělení nákladů)
Příloha č.7 (Návrh Smlouvy o spolupráci mezi St. m. Plzeň a SŽDC s.o.)
Příloha č.8 (Usnesení Komise RMP pro dopravu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:407 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX