Bod č.141.:

KŘTÚ/20 - Smlouva o spolupráci mezi SŽDC a městem Plzeň – realizace společné stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba – Přesmyk domažlické trati“

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Přehled staveb v Uzlu Plzeň)
Příloha č.2 (Situace cílového řešení – část 1)
Příloha č.3 (Situace cílového řešení – část 2)
Příloha č.4 (Návrh rozdělení nákladů)
Příloha č.5 (Návrh Smlouvy o spolupráci mezi St. m. Plzeň a SŽDC)
Příloha č.6 (Usnesení Komise RMP pro dopravu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:408 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX