Bod č.31.:

ÚČT/1 - Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí pro rok 2015

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Předloženo na stůl č.1 (Aktualizace - Vyhláška stat. m. Plzně o ostanovení koeficientu pro daň z nemovitosti 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:304 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX