Bod č.95.:

MAJ/43 - Směna částí pozemků parc.č. 8455/1, 8455/30 a parc.č. 8455/31 v k.ú. Plzeň mezi městem Plzní a ZČU v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost ZČU o směnu pozemků)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ ze dne 29. 5. 2014)
Příloha č.3 (Zápis KNM RMP ze dne 20. 5. 2014)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Příloha č.6 (Geometrický plán č. 9942-55/2014)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 662 ze dne 3. 6. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:369 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX