Bod č.24.:

ŘEÚ/3 - Rozpočtové opatření na rok 2014 a úprava rozpočtového výhledu v letech 2015 – 2017

(předkladatel:Nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Úprava rozpočtového výhledu)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Dopis Úřadu PK)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Žádost SSK TALENT 90)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usn. ZMP č. 613 ze dne 12. 12. 2013)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - Usn. ZMP č. 172 ze dne 24. 4. 2014)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - Postup konstrukce finančního vztahu MMP a MO)
Příloha č.8 (Příloha č. 8 - Finanční vztah rozpočtu města a MO 2015 - 2017)
Příloha č.9 (Příloha č. 9 - Žádost České basketbalové federace, o. s.)
Příloha č.10 (Příloha č. 10 - Financování akcí "Most generála Pattona" a "Uzel 2. stavba" a "Uzel 3. stavba")
Příloha č.11 (Příloha č. 11 - Aktualizovaný seznam stavebních investic - Odbor investic)
Příloha č.12 (Příloha č. 12- Aktualizovaný seznam stavebních investic - ostatní správci)
Příloha č.13 (Příloha č. 13 - Aktualizovaný seznam nestavebních investic - ostatní správci)
Příloha č.14 (Příloha č. 14 - Usn. RMP č. 656 ze dne 3. 6. 2014)
Příloha č.15 (Usnesení FV ZMP 11/2014)
Předloženo na stůl (Nový krycí list)
Předloženo na stůl č.1 (Aktualizace Příloha č. 1 - Souhrnné rozpočtové opatření)
Předloženo na stůl č.8 (Aktualizace Příloha č. 8 - Finanční vztah rozpočtu města a MO 2015-2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:295 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX