Bod č.33.:

ÚČT/2 - Vyhláška statutárního města Plzně, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3 (Záznam z jednání na MV ČR )
Příloha č.4 (Usnesení FV ZMP 10/2014)
Předloženo na stůl č.1 (nové znění přílohy č.1)
Předloženo na stůl č.1 (Příloha č. 1 - Vyhláška stat. m. Plzně - Poplatek za komunální odpad)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:306 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX