Bod č.18.:

RadH/1 - Jmenování velitele Městské policie Plzeň (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (zrušení VŘ na pozici velitele MP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:287 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX