Bod č.32.:

TN/4 - Návrh obecně závazné vyhlášky m. Plzně,systém shromažď.,sběru,přepravy,třídění,využívání,odstraňování komunál.odpadu m. Plzně

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.2 (usnesení jednotlivých městských obvodů)
Příloha č.3 (Zápis z Právní komise (předložen na stůl))
Příloha č.12 (návrh textu novely vyhlášky č. 19/2006)
Předloženo na stůl č.1 (Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:305 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX