Bod č.34.:

TN+NámZ/5 - Rozpočtové opatření OI MMP na r. 2014 pro pokračování realizace stavby "Archiv Světovar, 4x4 Culture Factory Světovar"

(předkladatel:nám. Šindelář, nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (průzkum horninového prostředí rizikových míst)
Příloha č.2 (znalecký posudek č. 1177-160-2014)
Příloha č.3 (znalecký posudek č. 27/2014)
Příloha č.4 (Dopis Steve Green)
Příloha č.5 (Zpráva z ověření rozsahu kontaminace stavebních konstrukcí)
Příloha č.6 (Právní posudek Mgr. Maříka)
Příloha č.7 (Změnové listy)
Příloha č.8 (Posouzení stávající tepelné izolace z materiálu KORKOLIT)
Příloha č.9 (usnesení dle bodu 8. důvod.zprávy)
Příloha č.10 (jmenovitý seznam investičních akcií OI MMP)
Příloha č.11 (Stanovisko KHS, Protokol o kontrolním zjištění, Měření prašnosti a chemických látek)
Příloha č.12 (Stanovisko ÚKR MP )
Příloha č.13 (Posouzení Mgr. Maříka ze dne 22. 4. 2014 zpracovaného ke dni 11. 6. 2014 - nová příloha) (*)
Předloženo na stůl (Nový krycí list)
Předloženo na stůl č.1 (Zaktualizovaná důvodová zpráva) (*)
Předloženo na stůl č.2 (doplnění přílohy č. 4 - český překlad dopisu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:296 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX