Bod č.12.:

KV/1 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO 3 za období květen - červen 2014

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2 (*)
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX