Bod č.4.:

FO/1 - 7. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí dotace na úhradu výdajů na sociálně-právní ochranu dětí (OSPOD) – 1. splátka

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (7. RO)
Důvodová zpráva (7. RO)
Příloha č.1 (7. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (7. RO)
Příloha č.3 (7. RO - usn. ZMP 173)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX