Bod č.6.:

FO/3 - 9. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO 3 s určením pro 22. MŠ a 70. MŠ

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (9. RO)
Důvodová zpráva (9. RO)
Příloha č.1 (9. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (9. RO - usn. ZMP 210/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX