Bod č.8.:

FO/5 - 11. rozpočtové opatření roku 2014 - zapojení části zůstatku účtu sociálního fondu do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (11. RO)
Důvodová zpráva (11. RO)
Příloha č.1 (11. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (11. RO - žádost ZV OS ÚMO 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX