Bod č.14.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 21. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (plnění rozpočtu MO 3 za I. čtvrtletí roku 2014)
Příloha č.2 (proces projednávání nového Územního plánu města Plzně )
Příloha č.3 (stanovení počtu členů ZMO 3 na volební období 2014-2018 a potřebný počet voličů na kandidátních listinách nezávislého kandidáta nebo sdružení kandidátů)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX