Bod č.13.:

KUV/2 - Informace o činnosti Kulturního výboru ZMO Plzeň 3 za období květen 2014

(předkladatel:p. Tyšer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX