Bod č.3.:

KO1/1 - Kontrola plnění usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení - 23.4.2014)
Důvodová zpráva (Plnění usnesení - 23.4.2014)
Příloha (Usnesení z 30. zasedání ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:444 rok:2014

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX