Bod č.30.:

ST1/6 - Informativní zprávy, různé

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zprávy)
Příloha (a) Počet přijatých dětí 2014/15 - MŠ)
Příloha (c) Výstavba na území MO Plzeň 1)
Příloha (d) Sekání travnatých ploch)
Příloha (b) Zpráva o činnosti JSDH Bílá Hora za rok 2013)
Příloha (b) Zpráva o činnosti JSDH Bolevec za rok 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:471 rok:2014

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX