Bod č.9.:

ST1/4 - Návrh na rozdělení odměn pro předsedy a členy komisí Rady MO Plzeň 1 a členy výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Odměny - komise a výbory) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:450 rok:2014

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX