Bod č.9.:

FO/6 - 12. rozpočtové opatření roku 2014 - přijatá dotace na volby do Evropského parlamentu

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (12.RO - dotace na volby do Evropského parlamentu)
Důvodová zpráva (12.RO - dotace na volby do Evropského parlamentu)
Příloha č.1 (12.RO - rozpočtové opatření)
Příloha č.2 (12.RO - oznámení MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX