Bod č.50a.:

RadM/1 - Městské soutěže na prodej byt. jedn. obsazených nájemcem - Krašovská 6 – byt č. 7, Lábkova 5 – byt č. 24, Na Dlouhých 25 – byt č. 2

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (protokol o průběhu městské soutěže (Krašovská č. or. 6))
Příloha č.2 (protokol o průběhu městské soutěže (Lábkova č. or. 5))
Příloha č.3 (protokol o průběhu městské soutěže (Na Dlouhých č. or. 25))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:322 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX