Bod č.18a.:

RadH/2 - Výkon úkolů str. MMP vypl. ze zákona č. 553/1991 Sb. o OP na území města Dobřany na základě uzavřené veřejnoprávní sml.

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (příloha 1)
Příloha č.2 (příloha 2)
Příloha č.3 (příloha 3)
Příloha č.4 (příloha 4)
Příloha č.5 (příloha 5)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:288 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX