Bod č.10.:

FO/7 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2014 v rámci vyhlášeného dotačního programu FV, KUV, KVPPK, KVADM

(předkladatel:p. Strobach, p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMO 3 č. 230 ze dne 3.6.2014)
Příloha č.2 (usn. RMO 3 č. 231 ze dne 3.6.2014)
Příloha č.3 (usn. RMO 3 č. 232 ze dne 3.6.2014)
Příloha č.4 (usn. RMO 3 č. 233 ze dne 3.6.2014)
Příloha č.5 (usn. RMO č. 155 ze dne 3.6.2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX