Bod č.22.:

RMO1/14 - Změny v konání jednotlivých akcí pořádaných OSS MMP

(předkladatel:RMO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX