Bod č.16.:

RMO1/8 - Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1

(předkladatel:RMO Plzeň 1 )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:457 rok:2014

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX