Bod č.21.:

RMO1/13 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města pro OSI MMP

(předkladatel:RMO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:462 rok:2014

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX