Bod č.15.:

RMO1/7 - Úprava Zásad o poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1- Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:456 rok:2014

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX