Bod č.17.:

RMO1/9 - Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1

(předkladatel:RMO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:458 rok:2014

31. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX