Bod č.30a.:

NámZ/2 - Program a scénář jednání řádné VH společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto VH

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář jednání ŘVH DC)
Příloha č.2 (Pozvánka)
Příloha č.3 (Dopis Bc. E. Herinkové ze dne 6.1.2014 o odstoupení)
Příloha č.4 (Návrh nové společenské smlouvy společnosti DC)
Příloha č.12 (Žádost o sepsání notářského zápisu k založení dceřiné společnosti)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:303 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX